Як стати членом Камуродзан додзьо

Як стати членом Камуродзан додзьо?

Коли приходить нова людина в додзьо, вона знайомиться з людьми, які складають колектив, знайомиться з методами та правилами навчання, з системою підготовки і т.д. І якщо все їй подобається тоді для того, щоб стати справжнім членом нашого Камуродзан додзьо, людина повинна виконати наступне:

1. Заповнити анкету, яка є проявом бажання стати учнем Камуродзан.

2. Оплатити членство міжнародної організації Будзінкан Хомбу.

3. Знати і дотримуватися всіх правил, що діють в Камуродзан додзьо.

4. Регулярно та старанно тренуватися в додзьо та самостійно вдома.

Перед тим, як заповнити анкету для вступу в Камуродзан додзьо уважно прочитайте всі правила (Будзінкан Хомбу та Камуродзан додзьо) і ознайомтесь з історією Будзінкан та його представництва в Україні - Камуродзан додзьо. Подумайте, чи зможете Ви дотримуватися всіх цих приписів, чи згодні Ви з цим, а найголовніше, вирішіть для себе - чи потрібно Вам і чи зможете Ви займатися бойовим мистецтвом. Тільки після цього заповнюйте анкету, яка буде проявом Вашого бажання вивчати бойові мистецтва Будзінкан в Камуродзан додзьо. Дотримання всіх правил - це обов’язок кожного учня. Деякі люди можуть прочитати всі ці правила і відразу забути про них. Але це не правильно. Наприклад, в Японії, людей які порушують правила, вважають ізгоями. У світі бойових мистецтв, таких просто не будуть нічому навчати. Пам’ятайте про це. І ще не забувайте, що Ви прийшли вивчати бойове мистецтво, а в бою одна помилка може дорого коштувати. Тому не робіть помилок, тим більше на самому початку вашого шляху.

Брама в Шімізу коен (парк у місті Нода)

Авжеж, щоб познайомитися з колективом Камуродзан та побачити методи тренування, відчути на собі техніку ніндзюцу - треба просто прийти на одне з занять в наше додзьо. На тренуванні можна також вирішити всі інші питання. Тож ласкаво просимо до Камуродзан додзьо! У розділі контакти ви знайдете всі необхідні контактні адреси та телефони.

З повагою, колектив Камуродзан!Как стать членом Камуродзан додзё?
Когда приходит новый человек в додзё, он знакомится с людьми, которые составляют коллектив, знакомится с методами и правилами обучения, с системой подготовки. И если ему все нравится, тогда  для того, чтобы стать полноправным членом нашего Камуродзан додзё, человек должен выполнить следующее:

1. Заполнить анкету, которая будет проявлением желания стать учеником Камуродзан.

2. Оплатить членство в международной организации Будзинкан Хомбу.

3. Знать и следовать всем правилам, действующим в Камуродзан додзё.

4. Регулярно и усердно тренироваться в додзё и самостоятельно дома.

Перед тем, как заполнить анкету для вступления в Камуродзан додзё внимательно прочитайте все правила (Будзинкан Хомбу и Камуродзан додзё), ознакомьтесь с историей Будзинкан и его представительства в Украине – Камуродзан додзё. Подумайте, сможете ли Вы придерживаться всех этих предписаний, согласны ли Вы с этим, а самое главное, решите для себя – нужно ли Вам и сможете ли Вы заниматься боевым искусством. Только после этого заполняйте анкету, которая будет являться проявлением Вашего желания изучать боевые искусства Будзинкан в Камуродзан додзё. Соблюдение всех правил - это долг каждого ученика. Некоторые люди могут прочитать все эти правила и сразу забыть о них. Но это не верно. Например, в Японии, людей нарушающих правила, считают изгоями. В мире боевых искусств, таких просто не будут ничему учить. Помните об этом. И еще не забывайте, что Вы пришли изучать боевое искусство, а в бою одна ошибка может дорого стоить. Поэтому не делайте ошибок, тем более в самом начале Вашего пути.

Конечно, чтобы познакомиться с коллективом Камуродзан, увидеть методы тренировки, ощутить на себе технику ниндзюцу надо просто прийти на одно из занятий. На тренировке можно также решить все остальные вопросы. Поэтому добро пожаловать в Камуродзан додзё! В разделе контакты вы найдете все необходимые контактные адреса и телефоны.

С уважением, коллектив Камуродзан!

Comments