Керівництво Камуродзан додзьо

Керівництво нашого колектива — це серце Камуродзан додзьо. Це люди, для котрих практика ніндзюцу стала невід'ємною частиною життя і тому всі ці люди тренуються більше, та маю надію, що вони не зупиняться та будуть розвиватися далі. Керівництво нашого додзьо приймає рішення у всіх важливих питаннях діяльності всього колектива. Тому, ви можете звертатися до будь-кого з керівництва для того, щоб взнати про життя Камуродзан додзьо (про семінари, лекції, тренування, походи та інші заходи). Отже керівництво Камуродзан додзьо:

Терещенко Сергій Петрович

Бойко Сергій Володимирович

Юхименко Ігор Васильович

Цівун Юрій Миколайович

Довгаленко Микола Іванович

Морозов Олександр Борисович

Лобко Оксана Олександрівна


Руководство нашего коллектива – это сердце Камуродзан додзё. Это люди, для которых практика ниндзюцу стала неотъемлемой частью жизни и поэтому все эти люди тренируются больше других и, надеюсь, что они будут продолжать развиваться дальше. Руководство нашего додзё принимает решения во всех важных вопросах деятельности всего коллектива. Соответственно, вы можете обращаться к любому члену руководства, чтобы узнать о жизни Камуродзан додзё (семинарах, лекциях, тренировках, походах и др. мероприятиях).

Ниже перечислены члены руководства Камуродзан додзё:

 
 
Бойко Сергей Владимирович
 
Юхименко Игорь Васильевич
 
Цивун Юрий Николаевич
 
Довгаленко Николай Иванович
 
Морозов Александр Борисович
 
Лобко Оксана Александровна
  
Comments