Хацумі Масаакі

Хацумі Масаакі – засновник та керівник міжнародної організації Будзінкан. Він є патріархом (соке) дев’яти японських традицій бойових мистецтв (дев’ять рюха), які викладає для багатьох тисяч учнів Будзінкан.


Народився Хацумі Масаакі 2 грудня 1931 року в містечку Нода, що в префектурі Чіба, недалеко від столиці Японії – Токіо. Бойовими мистецтвами зацікавився ще в дитинстві. В роки навчання в школі тренувався в дзюдо, кендо, карате, в роки студентства навіть англійським боксом. Хацумі Масаакі збільшував свою майстерність, досягаючи високого рівня в таких бойових мистецтвах, як карате, дзюдо, кендо та інших. Але він шукав традиційне бойове мистецтво, яке давало б можливість захищати не тільки тіло, але й дух людини. Так одного разу, Уено Такаші, один з наставників Хацумі Масаакі з корю будзюцу (старі бойові мистецтва), познайомив його з своїм учителем Такамацу Тошіцугу. Як раз останній найбільше вплинув на формування Хацумі Масаакі як людини, так і майстра бойових мистецтв. Це знайомство відбулося в 50-тих роках XX сторіччя. І відтоді до 1972 року впродовж більше ніж 15 років Хацумі Масаакі був учнем Такамацу сенсея. За цей час Такамацу сенсей передав Хацумі Масаакі знання з дев’яти шкіл бойових мистецтв: Гьокко-рю, Кото-рю, Шінден Фудо-рю, Тогакуре-рю, Кукішінден-рю, Такагі Йошін-рю, Гьокушін-рю, Кумагакуре-рю та Гікан-рю. Від Такамацу сенсея Хацумі Масаакі отримав звання соке («головного в сімї» або патріарха) в цих традиціях. 2 квітня 1973 року на роковинах смерті Такамацу, Хацумі сенсей дав обіцянку все своє життя присвятити вивченню, розповсюдженню та зберіганню знань, які отримав від Такамацу Тошіцугу.

Взагалі Хацумі сенсей дуже освічена, талановита та багатогранна людина. Він закінчив Університет Мейдзі в Токіо за спеціалізацією мистецтвознавсто, також отримав знання з медицини. Ще в 50-тих роках Хацумі сенсей відкрив в своєму рідному місті невеличку приватну клініку, де допомагав людям – вирішував проблеми з суглобами, кістками. Ця клініка працювала більше тридцяти років, та була зачинена тому, що Хацумі сенсей почав постійно їздити за межі Японії, щоб навчати всіх бажаючих бойовим мистецтвам. Хацумі сенсей написав більше десятка книжок на тему японських бойових мистецтв, зняв більше 50-ти фільмів, висвітлюючи мистецтво ніндзюцу. На тему ніндзюцу він писав статті майже у всіх журналах Японії. Хацумі Масаакі любить співати та грати на музичних інструментах. Деякий час він співав та грав на гітарі у гавайських нічних клубах. Хацумі сенсей був Президентом спілки письменників Японії. Його запрошували в якості консультанта з бойових мистецтв в кіно, також Хацумі Масаакі проявив свої акторські здібності в серіалі «Дзірайя». Його багато разів запрошували на японське телебачення. Хацумі сенсей дуже любить малювати та займатись каліграфією. На стінах його будинку багато фотографій з підписами та написами президентів та лідерів багатьох країн світу. Десять років тому він отримав найвищу нагороду Японії – культурну премію імператора за розповсюдження бойових мистецтв по всьому світі. За свою діяльність Хацумі Масаакі отримав ще багато нагород, сертифікатів, почесних титулів та ступенів від впливових та елітних організацій. Наприклад, такі титули як почесний Техаський рейнджер, почесний громадянин штату Каліфорнія, міста Дублін тощо. Впродовж 50-ти років Хацумі Масаакі одружений на коханій жінці, Маріко, яка теж вивчає ніндзюцу (також Маріко-сан є майстром в японських традиційних танцях).

Про Хацумі сенсея та його життя можна розповідати ще дуже довго, але хочу звернути вашу увагу на одну його здатність, яку я особисто бачив та відчув. На протязі свого життя Хацумі Масаакі дістався багатьох висот у різних сторонах життя (про це вже було написано вище), він бачив дуже багато різних людей – на протязі 30-ти років мандрував світом, також в Японію кожен рік приїздить десятки тисяч бажаючих навчитись бойовим мистецтвам під його керівництвом. Не дивлячись на все це, він залишається дуже уважним до кожного. Неважливо хто ти, який в тебе рівень та статус – Хацумі Масаакі завжди буде розмовляти з тобою з повагою, цікавістю, терпінням та любов’ю, він вміє слухати. Відчувши його душевне тепло, тобі обов’язково захочеться повернутися в Японію, щоб знову продовжувати вчитися у великого майстра.

З повагою, Сергій ТерещенкоХацуми Масааки - основатель и руководитель международной организации Будзинкан. Он является патриархом (сокэ) девяти японских традиций боевых искусств (девять рюха), которые сейчас преподает для многих тысяч учеников Будзинкан.
Родился Хацуми Масааки 2 декабря 1931 года в городке Нода, что в префектуре Тиба, недалеко от столицы Японии - Токио. Боевыми искусствами заинтересовался еще в детстве. В годы учебы в школе тренировался дзюдо, кэндо, каратэ, в годы студенчества даже английским боксом. Хацуми Масааки увеличивал свое мастерство, достигая большого уровня в таких боевых искусствах, как каратэ, дзюдо, кэндо и др. Но он искал традиционное боевое искусство, которое давало бы возможность защищать не только тело, но и дух человека. Так однажды, Уэно Такаси, один из наставников Хацуми Масааки по корю будзюцу (старые боевые искусства), познакомил его со своим учителем Такамацу Тосицугу. Как раз, последний больше всего повлиял на формирование Хацуми Масааки как человека, так и мастера боевых искусств. Это знакомство произошло в 50-х годах XX века. И с тех пор до 1972 года, на протяжении более чем 15 лет Хацуми Масааки был учеником Такамацу сэнсэя. За это время Такамацу Тосицугу передал Хацуми Масааки знания девяти школ боевых искусств: Гёкко-рю, Кото-рю, Синдэн Фудо-рю, Тогакурэ-рю, Кукисиндэн-рю, Такаги Йосин-рю, Гёкусин-рю, Кумагакурэ-рю и Гикан-рю. От Такамацу сэнсэя Хацуми Масааки получил звание сокэ («главного в семье» или патриарха) в этих традициях. 2 апреля 1973 на годовщине смерти Такамацу, Хацуми сэнсэй дал обещание всю свою жизнь посвятить изучению, распространению и сохранению знаний, которые получил от Такамацу Тосицугу.

Вообще Хацуми сэнсэй очень образованный, талантливый и многогранный человек. Он учился в Университете Мэйдзи в Токио по специализации искусствоведение, также получил знания в медицине. Еще в 50-х годах Хацуми сэнсэй открыл в своем родном городе небольшую частную клинику, где помогал людям - решал проблемы с суставами, костями. Эта клиника работала более тридцати лет, и была закрыта потому, что Хацуми сэнсэй начал постоянно ездить за границу Японии, чтобы обучать всех желающих боевым искусствам. Хацуми сэнсэй написал более десятка книг на тему японских боевых искусств, снял более 50-ти фильмов, посвященных искусство ниндзюцу. На тему ниндзюцу он писал статьи почти во всех журналах Японии. Хацуми Масааки любит петь и играть на музыкальных инструментах. Некоторое время он пел и играл на гитаре в гавайских ночных клубах. Хацуми сэнсэй был Президентом союза писателей Японии. Его приглашали в качестве консультанта по боевым искусствам в кино, также Хацуми Масааки проявил свои актерские способности в сериале «Дзирайя». Его много раз приглашали на японское телевидение. Хацуми сэнсэй очень любит рисовать и заниматься каллиграфией. На стенах его дома много фотографий с подписями и надписями президентов и лидеров многих стран мира. Десять лет назад он получил высшую награду Японии - культурную премию императора за распространение боевых искусств по всему миру. За свою деятельность Хацуми Масааки получил еще много наград, сертификатов, почетных титулов и степеней от влиятельных и элитных организаций. Например, такие титулы, как почетный Техасский рейнджер, почетный гражданин штата Калифорния, города Дублин и т.д. Около 50-ти лет Хацуми Масааки женат на любимой женщине, Марико, которая тоже изучает ниндзюцу (Марико является также мастером в японских традиционных танцах).

О Хацуми сэнсэе и его жизни можно рассказывать еще очень долго, но хочу обратить ваше внимание на одно его качество, которое я лично видел и чувствовал. На протяжении своей жизни Хацуми Масааки достиг многих высот в разных сторонах жизни (об этом уже было написано выше), он видел много разных людей - в течение 30-ти лет путешествовал по миру, также в Японию каждый год приезжает десятки тысяч желающих научиться боевым искусствам под его руководством. Несмотря на все это, он остается очень внимательным к каждому. Неважно кто ты, какой у тебя уровень и статус - Хацуми Масааки всегда будет разговаривать с тобой с уважением, интересом, терпением и любовью, он умеет слушать. Почувствовав его душевное тепло, тебе обязательно захочется вернуться в Японию, чтобы снова продолжать учиться у великого мастера.

С уважением, Сергей Терещенко

Comments