Головна‎ > ‎

Мета цього сайту

Щиро вітаємо вас на сайті «Камуродзан додьо». Цей веб-ресурс присвячений традиційним бойовим мистецтвам, в першу чергу, такому феномену японських бойових мистецтв, як ніндзюцу та нінпо. Будзінкан Камуродзан додзьо – є філіалом міжнародної організації бойових мистецтв Будзінкан і тому більшість інформації на цьому сайті – це розповідь про різні аспекти школи Будзінкан. Також тут можна знайти інформацію про життям та розвиток Камуродзан додзьо - філіалу Будзінкан.

Мета сайту:

По-перше, цей сайт, так би мовити, є щоденником Камуродзан додзьо, де можна прочитати про різні сторони діяльності колективу Камуродзан (тренування, походи, семінари, співпрацю з іншими організаціями і т.д.).

По-друге, інформаційний простір, який стосується традиційних бойових мистецтв в Україні не такий великий, зокрема дуже мало висвітлено філософські, психологічні та духовні сторони бойових традицій. І тому, наскільки це можливо в мережі Інтернет, на цьому сайті буде викладено деякі важливі речі з цих питань (в першу чергу те, що вивчається в Будзінкан).

По-третє, в наш час традиційні сторони культури, в тому числі бойові мистецтва, зазнають великих змін. Можливо, деякі зміни мають позитивний характер та добре впливають на подальший розвиток культури та мистецтв. Але разом з цим просліджується тенденція «спрощення» та втрата цілісності традицій, які на протязі багатьох століть допомагали людині виживати та залишатися людиною. І тому, однією з сторін діяльності Камуродзан є вивчення, дослідження та збереження традицій бойових мистецтв. На цьому сайті можна буде знайти інформацію і про це. Всіх, кого цікавить це питання, запрошуємо до співпраці.

І останнє, цей сайт створений для всіх, хто цікавиться традиційними бойовими мистецтвами, зокрема японським бойовим мистецтвом – ніндзюцу. 

Також хочу висловити свою повагу Масаакі Хацумі, патріарху дев’яти старих японських бойових традицій, засновнику організації Будзінкан, без праці якого була б неможлива поява багатьох осередків вивчення ніндзюцу по всіх куточках нашої планети, в тому числі і Камуродзан додзьо в Україні.

З повагою, колектив Камуродзан додзьо!Во-первых, этот сайт является дневником Камуродзан додзё, где можно прочитать о разных сторонах деятельности коллектива Камуродзан (о тренировках, походах, семинарах, сотрудничестве с другими организациями и клубами).

Во-вторых, информационное пространство, которое освещает развитие традиционных боевых искусств  в Украине, не так велико. И поэтому, на нашем сайте, насколько это возможно в сети Интернет, будут помещаться некоторые важные вещи по вопросам телесной, психологической, философской и духовной подготовки воина (конечно, в первую очередь то, что касается обучения в школе Будзинкан).

В-третьих, в наше время традиционные стороны культуры, в том числе боевые искусства, терпят большие изменения. Возможно, что некоторые изменения имеют положительный характер и хорошо влияют на дальнейшее развитие культуры. Но вместе с этим прослеживается тенденция "упрощения" и потери целостности традиций, которые на протяжении многих веков помогали человеку выживать и оставаться человеком. И поэтому, одной из сторон деятельности Камуродзан додзё - является изучение, исследование и сохранение истинных традиций боевых искусств. Всех, кого интересует этот вопрос - приглашаем к сотрудничеству.

И последнее, этот сайт создан для всех, кто хочет, ищет или уже занимается традиционными боевыми искусствами, в частности японским боевым искусством - ниндзюцу.
 
Также выражаем свое уважение сэнсэю Хацуми Масааки, патриарху девяти старых японских боевых традиций, основателю Будзинкан додзё, без заботы которого было бы невозможно появление многих коллективов по изучению ниндзюцу во всех уголках нашей планеты, в том числе Камуродзан додзьо в Украине. 

С уважением, коллектив Камуродзан! 

Comments