Ніндзюцу

Ніндзюцу - це стародавне японське мистецтво. Прослідкувати історію розвитку цього цікавого феномена японської культури тепер складно, бо одним з головних принципів ніндзюцу було та є - приховування інформації про себе*, про свою майстерність, про свої методи та навички тощо. Не дивно, що дослідникам ніндзюцу буває досить тяжко в їх праці та пошуках. Я думаю, що більш вигідну позицію займають ті люди, що отримали справжні традиційні цілістні знання в якомусь стилі ніндзюцу. Бо вони навчилися правильно дивитися, помічати та відповідно розуміти все, що відбувається навколо. Тому в цьому розділі ми будемо намагатися викладати інформацію про ніндзюцу, що йде саме від таких людей знання.
Хацумі Масаакі сенсей - майстер ніндзюцу нашого часу

Цей розділ присвячений загальній інформації про ніндзюцу (історія, принципи, філософія і т.д.), але поки що матеріал опрацьовується. Щиро вибачаємося!

Взагалі, приховувати інформацію про себе, про свої сили, про маневри тощо, а з іншої сторони, добувати всю інформацію про супротивника - це одна з умов правильної воєнної стратегії. І в ніндзюцу це мистецтво «приховувати», «не показувати» досягло досить високого рівня. Тому, якщо вам трапилось побачити справжню техніку рухів в ніндзюцу – то все рівно вам тяжко буде побачити суть та всі нюанси. Бо так налаштовано ніндзюцу. Тільки той, кому дані всі «ключі» до бачення, хто пройшов відповідну підготовку, та в кого правильний дух - сможе побачити, де правда, а де неправда.
 

Ниндзюцу – это древнее японское искусство. Проследить историю развития этого интересного феномена японской культуры теперь сложно из-за того, что одним из главных принципов ниндзюцу есть - сокрытие информации о себе*, о своем мастерстве, о своих методах и навыках и пр. Неудивительно, что исследователям ниндзюцу приходится тяжело. Я думаю, что более выгодную позицию занимают те люди, которые получили целостные знания в какой-нибудь школе ниндзюцу. Ведь они научились смотреть, замечать и соответственно понимать происходящее. Постараемся размещать здесь информацию о ниндзюцу, исходящую от таких знающих людей.

 

Этот раздел посвящен общей информации о ниндзюцу (истории, принципах, философии и т.д.), но пока раздел в разработке. Приносим свои извинения!

 

* Вообще скрывать информацию о себе, о своих силах, о маневрах и пр., и добывать всю информацию о противнике – это одно из условий правильной военной стратегии. И в ниндзюцу это искусство «прятать», «не показать» достигло больших высот. Поэтому если вам пришлось видеть технику движения в ниндзюцу – то вы все равно не сможете увидеть суть и все нюансы. Так уж устроено ниндзюцу. Только тот, кому даны все «ключи» к виденью, кто прошел соответствующую подготовку, у кого правильный дух - сможет увидеть, где правда, а где ложь.  

Comments