Навчання‎ > ‎

Весняні збори

З 2007 року у нашому колективі проводяться літні збори (це 10-15 днів, що наповнені тренуваннями). А з 2012 року увійшли у звичку також весняні збори (4-5 днів). Маю надію, що восени щось подібне також з'явиться в житті Камуродзан додзьо. Хочу сказати декілька слів про те, навіщо було розпочато проведення регулярних тренувальних зборів, та яка у них мета. Нижче подано декілька ідей, що лягли в їх основу.

  1. Зібрати всіх членів Камуродзан додзьо для спільної практики та тренувань.

  2. Створити умови, які допомагають засвоювати матеріал.

  3. Більш інтенсивна та цілістна практика, щоб вийти на новий рівень.

1. Коли збирається увесь колектив — це завжди свято. По-перше, спільні тренування дають можливість краще пізнати один одне. Відповідно, це веде до розуміння, що є дуже великим та важливим досвідом. Ще розуміння один одного веде до єдності колективу. По-друге, щоб збільшити майстерність потрібно багато партнерів по тренуванню, для того щоб отримати більше досвіду та правильних навичків, бо всі різні та кожна людина неповторна. А коли збирається весь колектив — все це стає можливим.

2. Наше життя — це сплетіння клопоту та спокою, радості та негоди, бадьорості та втоми, праці та відпочинку і т.д. Та для того, щоб отримати більш повну картину світу, нам необхідні умови, в яких час буде спливати не так як завжди, коли час буде наповнений по-іншому. Я маю надію, що збори несуть таку можливість (особливо, коли ми виїзжаємо з Києва на природу). Стан, в якому у нас змінюється відчуття часу, звільняє нас від накопичених стресів та втоми, та народжує спокій, що так необхідно для вивчення та практики бойових мистецтв та для правильних дій в цьому житті.

3. Коли людина хоче досягти нового рівня майстерності в мистецтві, вона формує передумови для інтенсивної та тяжкої праці над собою, щоб перемогти себе, або краще сказати, перемогти деякі сторони себе самої. В історії японських бойових мистецтв існувала практика, коли майстри йшли в гори, та залишалися там деякий період, проводячи цілий день наодинці та в тренуваннях. Так оголялася правда про себе — що правильно, а що ні; що в нас є, а чого нема. Цього стану можна досянути тоді, коли нам не заважає повсягденність, та коли ми залишаємося наодинці з природою та мистецтвом. Авжеж, наші збори — це не така ж тяжка та “дика” практика, яку мали майстри минулих часів. Але в нашому житті повинно бути місце для хоч невеличкої аскези, місце для маленьких звершень та перемог над собою. Старе китайське прислів'я говорить: “Шлях в тисячу лі починається з першого кроку”. Маю надію, що на наші тренувальні збори будуть збиратися всі студенти Камуродзан додзьо для того, щоб відчути себе частиною колективу, виправити помилки в техніці, отримати душевний спокій, та кожного разу перемагати самого себе. 

З 28 квітня до 2 травня 2012 року в Камуродзан додзьо відбулися перші весняні тренувальні збори. Проходили вони у Києві, ми вивчали техкіку Кото-рю коппо-дзюцу (Сьоден), Кукішін-рю бо-дзюцу (кіхон), також деякі сторони тай-дзюцу кіхон.

В 2013 році тренувальні збори відбулися 8-12 травня. Основною темою було — збільшення витривалості під час виконання технічних елементів (або по-іншому, технічна витривалість). Вправи на витривалість ми робили на основі торіде кіхон (захвати рук та викручування), одночасно ми повторили базові елементи Кіхон Хаппо но ката і те, як ці елементи відпрацьовувати. Також вивчали базову техніку володіння мечем та сюрікен-дзюцу. 
С 2007 каждый год в нашем додзё проводятся летние тренировочные сборы (от 10 до 15 тренировочных дней). А с 2012 года также вошли в привычку весенние сборы (на 4-5 дней). Надеюсь, что и осенью подобные мероприятия станут нормой для Камуродзан додзё. Хочу несколько слов сказать о том, зачем были начаты регулярные проведения тренировочных сборов. Какая их задача? Вот несколько идей, заложенных в сборах:

1. Собрать всех членов Камуродзан додзё в одно время и в одном месте для тренинга.

2. Создать условия, которые способствуют освоению материала.

3. Более интенсивный и целостный тренинг, чтобы выйти на новый уровень.

1. Когда собирается весь коллектив – это всегда праздник. Во-первых, общие тренировки и проживание дают возможность лучше узнать себя и других. Соответственно, и лучше понимать, а понимание – это огромный и важный опыт. И еще понимание друг друга ведет к сплоченности. Во-вторых, для улучшения мастерства требуется множество разных партнеров, чтобы приобрести больше опыта и правильных навыков, ведь все люди разные и каждый неповторим. А  когда собирается весь коллектив, это становится возможным.

2. Наша жизнь – это переплетение забот и спокойствия, радостей и ненастий, наполненности и усталости, труда и отдыха и т.д. И условия, в которых время имеет иную наполненность, проходит не так, как всегда, необходимы нам, чтобы получить более полную картину мира. Я надеюсь, что тренировочные сборы как раз несут в себе такие возможности (особенно, если мы выезжаем из Киева на природу). Это время, когда изменяется наше ощущение времени, и освобождают нас от накопленных стрессов и зажатости, рождая в нас спокойствие, которое так необходимо для освоения боевого искусства и для правильных действий в жизни.

3. Когда человек хочет достигнуть нового уровня мастерства в искусстве, он формирует условия для интенсивного и тяжелого труда над собой, чтобы победить себя или лучше сказать победить некоторые стороны себя самого. В японских боевых искусствах мастера уходили в горы, оставаясь там какой-то период и тренируясь почти целый день один на один с самим собой. Так оголялась правда о себе: что правильно и что ошибочно в нас, что в нас есть, а чего нет. Этого можно достигнуть только, когда нам не мешает все остальные «мирские» вопросы, когда мы остаемся наедине с искусством. Конечно, наши тренировочные сборы – это не такая уж тяжелая и «дикая» практика, какую вели мастера прошлого. Но все же, в нашей жизни должно быть место и для небольшой аскезы, хотя бы маленького подвига и победы над самим собой. И как гласит древняя китайская пословица: «Путь в тысячу ли, начинается с первого шага». Надеюсь, что на наши тренировочные сборы будут собираться все члены Камуродзан додзё, чтобы почувствовать себя частью коллектива, исправить ошибки в технике, ощутить душевное спокойствие, и еще и еще раз побеждать самого себя.

С 28 апреля по 2 мая 2012 состоялись первые весенние тренировочные сборы в нашем Камуродзан додзё. Они прошли в Киеве, и мы изучали техники Кото-рю коппо-дзюцу (Сёдэн гата), также Кукисин-рю бо-дзюцу (кихон) и некоторые стороны кихон тай-дзюцу.

8-12 мая прошли весенние тренировочные сборы 2013 года. Основной темой было – увеличение выносливости в выполнении технических элементов (или попросту технической выносливости). На основе торидэ кихон мы делали упражнения на выносливость, одновременно повторив базовые техники Кихон Хаппо но ката и то, как над ними работать. Также было рассмотрены основные движения с мечом и основы метания сюрикэн.  

Comments